Facebook
Vedaja vastutuskindlustus

Kindlustusseltsi ja vedaja vahel sõlmitud vedaja vastutuskindlustusleping hõlmab vedaja vastutust vastavalt CMR ja TIR konventsioonidele.

Vedaja vastutuskindlustus on transpordifirmadel ette nähtud kindlustusliik, millega võetakse vastavalt CMR ja TIR konventsioonile kehtestatud piirini kaitse alla transporditavad veosed. Kui kaup saab transportimisel viga või läheb kaotsi ja vedajal tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis vedaja vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab kahju kindlustusselts vastavalt rahvusvahelisele CMR konventsioonile.

Vedaja vastutuse määratlemisel riigisiseste vedude puhul kohaldatakse võlaõigusseaduse või Euroopa Liidu liikmesriikide analoogsete õigusaktide sätteid, kuid mitte laiemas ulatuses kui CMR konventsioon.

Vedaja vastutuse kindlustuse põhilised piirangud:

Klientidele soovitame sõlmida ka täiendav vabatahtlik kindlustus: Veosekindlustus, mis tavaliselt katab 100% hüvitamisele kuuluva kauba maksumusest.

Veosekindlustusega on kaetud rohkem riske kui vedaja vastutuskindlustusega.

Vabatahtliku kindlustuse puudumisel käivitub vedaja vastutuskindlustus, mis on piiratud vastutusega kindlustus.

*SDR e.( Special Drawing Rights) on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik.