Facebook
Ettevõttest

AS Lajos ajalugu

AS Lajos on 100% Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 1992. aastal. Firmas alustas tööd 2 inimest, esialgu osutati siseriiklikku transporditeenust. Töömahu suurenemisega oli aasta lõpuks töötajaid 15, alustati rahvusvaheliste vedudega Balti riikidesse ning Kesk- ja Ida-Euroopasse. 
1995. aastal laiendati remonditöökoja teeninduspinda, suurenes remonditeenuste maht ning teenust pakuti ka teistele firmadele ning eraklientidele. 
1997. aastal avati Kundas sõidukite varuosade kauplus.
1998. aastaks oli firma jõudsalt kasvanud, erinevaid transporditeenuseid juurde tulnud, loodi erinevad osakonnad, et igapäevatöö oleks kiirem, operatiivsem ja sujuvam. Sajandivahetus tõi ettevõtete majandusellu palju muudatusi, Eesti Vabariigist sai Euroopa Liidu liige. Kaubavahetus liidu teiste riikidega suurenes ja firmad laiendasid oma äritegevust.
2008. aastal avati Lajose tütarettevõte Lätis ning 2010. aastal Leedus. Praegusel ajal anname tööd 60 inimesele.
Alates 2012. aasta kevadest pakub veoautode ja haagiste remonditeenust ASi Lajos koostööpartner ELER Hydraulic OÜ.

Oma klientidele on AS Lajos olnud kindel ja usaldatav transporditeenuse pakkuja. Seda kinnitavad uuringud ja tagasiside suurematelt koostööpartneritelt. Ettevõte vastutab ja seisab hea selle eest, et iga koorem jõuaks sihtkohta probleemideta ja õigeaegselt. ASile Lajos on väljastatud jäätmeluba tava- ja olmejäätmete veoks, metallijäätmete veoks ning ohtlike jäätmete käitluslitsents nii Eestis kui ka Rootsis. Samuti on firmal olemas autovedaja vastutuskindlustus ning teeme ADR-vedusid.

AS Lajos on ERAA ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liige.

ASi Lajos asutaja ja hing on Einar Vallbaum. Huvi tehnika ja autode vastu sai alguse kodust, põhitõed autoõpetusest omandas Einar koolis ning esimene töökoht autojuhina Sovtransautos andis praktilise kogemuse. Nõukogude aja lõpuperioodil tuli ta mõttele luua oma firma, rakendada kogutud teadmisi ja oskusi ning neid edasi anda. Aastal 1992 registreeriti ettevõte, mis sai nimeks Lajos. Kui algusaastatel tehti vedusid põhiliselt Eestisiseselt ning Balti riikides, siis majanduse arenedes kasvas nõudlus transporditeenuse järgi Lääne-Euroopa suunal. See oli aga täiesti uutmoodi teenuse pakkumine, suhtlemine ja vastutus.

Kogemused ja teadmised, mis Einar omandas oma firmat asutades ja juhtides ning kasvav huvi rahvusvaheliste vedude ja transpordi vastu viisid ERAA presidendi ametikohani aastatel 2003-2009 ning uuesti osutus ta valituks sel ametikohal aastal 2015, ta oli seal kuni ametiaja lõpuni. Samuti on ta olnud Eesti Tööandjate Keskliidu volikogus aastatel 2003-2009 ja uuesti valiti ta sinna 19.04.2016 ning aastatel 2015-2017 oli Einar Riigikogu liige. Praegu on Einar ASi Lajos juhatuse liige ja jagab oma kogemustepagasit pojaga, kes on nüüd ettevõtte tegevjuht.

AS Lajos on perefirma, kus isa algatatud ideed ja mõtted antakse koos kogemustega edasi pojale.

Pildid / - EinarjaErko


Liikmelisused

Võtame vastutuse ja seisame hea selle eest, et transpordivaldkonna probleemidest saaksid edukad lahendused! Läbi aktiivse sõnavõtu ning kaasamõtlemise juhime Eesti ning kogu maailma transporti jätkuva arengu suunas!

AS Lajos on liikmeks:


Sertifikaadid

Ettevõte vastutab ja seisab hea selle eest, et iga koorem jõuaks sihtkohta probleemideta ja õigeaegselt. AS-ile Lajos on väljastatud jäätmeluba tava- ja olmejäätmete veoks, metallijäätmete veoks ning ohtlike jäätmete käitluslitsents nii Eestis kui ka Rootsis. Samuti on firmal olemas autovedaja vastutuskindlustus ning teostab ADR-vedusid.

AS Lajos omab järgmiseid transpordi veoga seotud sertifikaate:

Kuusakoski

"AS Lajos on Kuusakoski väga hea ja pikaajaline koostööpartner!"

Kunda Nordic

"Lajos on meie ettevõtte väga pikaaegne koostööpartner, kes täidab kõigiti oma lepingulisi kohustusi ega peida pead liiva alla, kui midagi ootamatut ette tuleb. Nende suhtumine oma töösse on professionaalne ning lisaks sellele on suhtlemine nendega alati selge ja konkreetne."

Hkscan

"Piisavalt paindlikud - annab lahendada kõiki logistilisi situatsioone!"